Truot bang Nghe Thuat Hockey Ice Skate

https://truotbang.com:443


Chương trình hướng dẫn kỹ thuật cơ bản - hockey miễn phí

Chương trình hướng dẫn kỹ thuật cơ bản - hockey miễn phí
Chương trình hướng dẫn kỹ thuật trượt băng cơ bản - lớp hockey miễn phí của clb trượt băng VFC Nhà văn hoá Thanh Niên Tp.HCM.
Nhằm tạo thêm sân chơi cho các bạn vào dịp tết, ngoài việc hướng dẫn viên hướng dẫn các kỹ thuật cơ bản. Còn có thêm các lớp học Hockey miễn phí cho các bạn đã biết trượt thuần thục vào tối thứ 3 và 5 hàng tuần (vào lúc 7:30 PM - 9:00 PM).
 
Chương trình hướng dẫn kỹ thuật cơ bản - hockey miễn phí 1
 
Chương trình hướng dẫn kỹ thuật cơ bản - hockey miễn phí 2
 
Chương trình hướng dẫn kỹ thuật cơ bản - hockey miễn phí 3
 
Chương trình hướng dẫn kỹ thuật cơ bản - hockey miễn phí 4
 
Chương trình hướng dẫn kỹ thuật cơ bản - hockey miễn phí 5
 
Chương trình hướng dẫn kỹ thuật cơ bản - hockey miễn phí 6
 
Chương trình hướng dẫn kỹ thuật cơ bản - hockey miễn phí 7
 
Chương trình hướng dẫn kỹ thuật cơ bản - hockey miễn phí 8
 
Chương trình hướng dẫn kỹ thuật cơ bản - hockey miễn phí 9
 
 
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Ice Skate 1 (Ice skate 1) - Lầu 3 Nhà văn hóa Thanh niên, 4 Phạm Ngọc Thạch, Q.1, Tp.HCM
Website: saigonfunclub.com - truotbang.com - truotbang.com.vn
Phone Ice skate: (08)-38227475
Fanpage: http://facebook.com/CauLacBoTruotBangNvhTn

Nguồn tin: http://truotbang.com