Truot bang Nghe Thuat Hockey Ice Skate

http://truotbang.com


Xuất phát và dừng lại nhanh hockey

Xuất phát và dừng lại nhanh hockey, một kỹ thuật cần thiết cho tiền đạo và phòng thủ, kỹ thuật này có thể bỏ lại và thoát đối phương một cách dễ dàng, trong khi hậu vệ tất yếu phải có kỹ năng này để đeo bám đối thủ hiệu quả.
howToStopOnSkates

Xuất phát và dừng lại nhanh hockey, một kỹ thuật cần thiết cho tiền đạo và phòng thủ, kỹ thuật này có thể bỏ lại và thoát đối phương một cách dễ dàng, trong khi hậu vệ tất yếu phải có kỹ năng này để đeo bám đối thủ hiệu quả.

Kỹ thuật xuất phát đòi hỏi phải dùng tréo chân để khởi động do giầy trượt lúc này tiếp xúc với mặt băng hầu như tuyệt đối 180 độ. 
Kỹ thuật dừng trong trượt băng cũng tương tư, nhưng bạn phải vượt qua nổi sợ trong tinh thần, dùng thân giầy trượt nghiêng 90 độ, lưỡi giầy trượt 180 độ so vối hướng di chuyển, có thể bạn sẽ bị xoay trong lúc thực hiện kỹ thuật này đầu tiên dùng chân sau để kiểm soát hướng xoay, dừng lại và xoay cũng là kỹ thuật, bạn cố gắng tập luyện đến khi nào dừng lại bằng 2 chân chân trước và sau, lúc này bạn đã hoàn thành bài tập.

Tác giả bài viết: Trượt băng

Nguồn tin: truotbang.com